KUKeBOOK: Pit Schlechter

KUKeBOOK est une galerie d'auteur(e)s du Luxembourg. Dans chaque courte vidéo, un(e) auteur(e) lit un extrait de son œuvre pendant que son portait est dessiné par l'illustrateur Antoine Grimée. Produit avec Kultur|lx, & radio 100,7. Ici: Pit Schlechter.

KUKeBOOK

Pit Schlechter

Share the vibe !

Et ass gewosst, datten d’Lëtzebuerger besonnesch erfannungsräich sinn, wa se d’Virnimm a Spott-, Spëtz- a Kuesenimm verpaken: dat geet da vu Muttergottespierchen, Stoussnéckel, Fatzelussi, Fléipéiter iwwer Dudder-, Troter-, Tute-, Frooss-, Knouter- a Vizbatti bis bei Béierpitt, Liggepitti a Pittiputt, a vu Krauthari, Superjhemp, Knéckjang, Lidderhännes, Mattepéiter, Stéckerkätt, Knascht- an Hunnemärri, Schäissmates, Mëllechmisch,Vullegast a Vullemetti bis bei Struwwelpéiter, Bakejimmy a Fuussemimmi, Internetti, Hattegari, Fiederméchel, Kluewemuerzel, Schéifermisch, Flappjang, Flëntenheng an Nuesenern … et j’en passe et des meilleurs.

Nomen est omen heescht et op Latäin, an de Volleksmond denkt och esou. Wéi sot méi Schwoer no senger leschter Party: „Wann Eenzeler sech de Batti stellen oder den Hännes markéieren, däerf keen sech wonneren, wa mer net méi Jänni a Männi ruffen. Moie Misch!“

De Fléiepëlz (Kremart Edition)

Pit Schlechter

Pit Schlechter est né le 29 janvier 1949 à Luxembourg et il a passé sa jeunesse au quartier du Limpertsberg. Après le Lycée des Garçons il a fait des études de littérature allemande et française aux Cours Universitaires à Luxembourg et à l’Université de la Sarre à Sarrebruck. Sa thèse de doctorat  portait sur le théâtre populaire au Luxembourg. Plus tard il a travaillé comme professeur d’allemand dans différents lycées. Depuis sa retraite il est consultant indépendant au dictionnaire luxembourgeois LOD – Lëtzebuerger Online Dictionnaire.

Antoine Grimée

Antoine Grimée besuchte die Grundschule in Gasperich und anschließend von 2004 bis 2007 das Athenäum in Luxemburg. 2007 wechselte er ans Lycée Michel Rodange in Luxemburg. Nach dem Abitur 2010 studierte er bildende Kunst an der École de recherche graphique in Brüssel. Nach dem Bachelorstudium machte er ein einjähriges Voluntariat in Santiago de Compostela im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes. 2014 kehrte er nach Brüssel zurück, um sein Studium an derselben Schule mit einem Master fortzusetzen. Seit 2016 ist er freischaffender Comiczeichner und Illustrator.