KUKeBOOK: Jil Winandy

KUKeBOOK est une galerie d'auteur(e)s du Luxembourg. Dans chaque courte vidéo, un(e) auteur(e) lit un extrait…

KulturKanal fir Lëtzebuerg

Konscht ass net getrennt vun der Welt, an där se entsteet, si ass en Deel dervun, an d'Welt en Deel vun hir. KënschtlerInnen eegne sech dat un, wat ronderëm si ass, fir et nei z'erfannen.