MasKalog ass eng participativ Fotochronik, déi Dag fir Dag dat oniwwerluechten Ewechgeheie vun den Eeweemaske festhält a sech, mat der Ënnerstëtzung vu Pickitup Luxembourg, géint Littering asetzt. 

Find a mask, take a photo, pick it up and bin it, then send us your photo

Jiddereen duerf matmaachen a kann all Mask, déi een dorëmmer an der Gewan trëlle gesait, duerch eng Foto katalogiséieren an op Insta mat den Tags @kuckdekuk & @pickitupluxembourg mat den hashtags #MasKalog, #andDreckskëscht a #clickandpickitup deelen a via DM u kuckdekuk schécken. D’Foto kann ouni oder mat Effekt, Zeechnung, Gekritzels oder Filter si fir e kreativen, komeschen oder sozio-politesche Kommentar ze loossen. 

All Chroniker, ausser en ass vulnerable natierlech, biede mir dann, déi fotographéiert Mask opzerafen, ze entsuergen a sech dono, you guessed it, d’Hänn ze wäschen. 

MasKalog leeft viraussiichtlech bis Enn dës Joers, wou mir fir den Ofschloss vum Projet eng flott digital oder materiell Publicatioun an/ oder Ausstellung mat deene kreatiivste Fotoe plangen. 


Chronicle. Photo-stream. Catalogue. Archive.

MasKalog is a participatory creative photo-stream in collaboration with Pickitup Luxembourg campaigning against and chronicling the recent littering with disposable sanitary masks.

Anyone can participate by taking photos of masks that they find in-correctly discarded and sharing them with our Instragram account with the tags @kuckdekuk and @pickitupluxembourg with the hashtags #MasKalog, #andDreckskëscht and #clickandpickitup and send it via DM to kuckdekuk. Creative effects, comments, drawings, filters etc can be added to the photo for comedic purposes or to make a statement. 

All participants, unless vulnerable of course, are kindly asked to then pick up the mask, bin it and, you guessed it, wash their hands. 

The ever growing Photo-stream is planned to be running until the end of the year after which we’ll develop the project into a digital or material publication and/or exhibit.

Artistesch Leedung: Anne Simon