Gliddeg aus der Pan: Dimmer & Koltz

Ass d'Fabienne Dimmer degoutéiert vun de Mënschen? Kann d'Beryl Koltz dat riichtbéien? KUKt elo déi ganz Sendung …

KulturKanal fir Lëtzebuerg

Konscht ass net getrennt vun der Welt, an där se entsteet, si ass en Deel dervun, an d'Welt en Deel vun hir. KënschtlerInnen eegne sech dat un, wat ronderëm si ass, fir et nei z'erfannen.